Organisatieontwikkeling met Hart voor de Menselijke Maat

Veel organisaties zijn ontworpen volgens 19e eeuwse principes met een product en taakgerichte structuur. Medewerkers opereren in het stramien van afdelingsdoelen en persoonlijke targets. Hiermee is een fragmentatie ontstaan die niet meer past in de hedendaagse behoefte van mens en organisatie. Door de fragmentatie gaat veel van het werkelijke organisatie en menselijk potentieel verloren. Wij werken met onze klanten aan Verbinding.

  • Verbinding tussen mensen
  • Verbinding tussen mens en organisatie
  • Verbinding tussen mens en dienst / product
  • Verbinding tussen talent en taak